1. Ta det gode til forbilde!

2. Forbilder for oss! Video

3. Hams første tegn

4. Nødropet har nådd opp til meg

5. Guds kjærlighet

6. Be - og få!

7. Han er -!

8. Lidelser og tjeneste

9. Ikke for å la seg tjene

10. Vår medlider innfor tronen

Juli