1. Fra evighet av 2

2. Kjøpt fri fra ...!

3. Disiplene får se Jesu herlighet

4. Oppgjør

5. Dåpen og det nye livet

6. Jesu død og herliggjørelse

7. Hannas offers tale

8. Følg meg!

9. Frelsende håp!

10. Min gjenløser lever!

Juni