1. Vær tålmodige til Herren kommer

2. Velsignelsen

3. Himmelen åpnet!

4. Forsoningens tjeneste

5. Menneskets makt - Guds allmakt

6. Du forlot dem ikke i ørkenen

7. Far drar mennesker til Jesus

8. Virkelig fri!

9. Ved Guds nåde!

10. Guds seier - vår seier!

November