1. Han kan fri dem fra døden

2. Saligprisningene

3. Den gode del (Jesus hos Marta og Maria)

4. Brødunderet

5. Karan vs Kanaan

6. Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg

7. Herrens legeme

8. Frelsernavnet

9. Unn den utmattede ro!

10. Kobberslangen

September