For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               Nyttårsdag / Jesu navnedag

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom. 5,6


Nyttårshilsen

    Sal 85:1-2;8-13

  Velkommen til en sending fra kjellerstua igjen!
   Ja, så er det blitt et nytt år igjen – jule- og nyttårshelgen er lagt bak oss og vi er allerede på tredje dagen i 2023.
   Så var det et ønske om å dele et Guds ord med dere der ute, som på samme måte som meg må bli bevart i samfunnet med Jesus i det året som ligger foran oss.
   Det er flere ting vi ikke bør forsømme da, men det er en ting vi ikke må forsømme fremfor alt, og det er omgangen med Guds ord, men la oss innprente den nåde som er oss gitt i Jesus Kristus, vår Herre! Det eneste – ja, merk deg: eneste! – som kan bevare deg i livssamfunn med Gud!

   Jeg har denne gang stanset for noen vers i salme 85 – først vers 1-2 og så 8-13.

   Leser i Jesu navn!:

    Sal 85:1-2;8-13

   1 Til sangmesteren. Av Korahs barn. En salme. 2 Herre, du har før vært nådig mot ditt land, du lot Jakobs fangenskap opphøre.

   8 Herre, la oss se din miskunnhet, og gi oss din frelse! 9 Jeg vil høre hva Gud Herren taler: Han forkynner fred for sitt folk og for sine fromme - bare de ikke vender tilbake til dårskap. 10 Ja, Hans frelse er nær hos dem som frykter Ham, for at herlighet skal bo i vårt land. 11 Nåde og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred kysse hverandre. 12 Sannhet skal vokse opp av jorden, og rettferd se ned fra himmelen. 13 Ja, Herren skal gi det som godt er, og vårt land gir sin grøde.

   V.2: «Herre, du har før vært nådig mot ditt land, du lot Jakobs fangenskap opphøre.»
   Ja, det skal være sant – og det kan fremfor alt anvendes om frelsen og friheten i Jesus Kristus. Det frelsesverk Han fullførte for oss alle! Ja, Gud har virkelig vært nådig mot oss!
   Men hvordan tar vi vare på denne nådetilstand både som kristenfolk og nasjon i dag?
   Når det gjelder oss som nasjon, så er svaret både klart og nedslående, dessverre. Vi ser et folk som mer og mer reiser seg mot Herren og Hans veier! Det som er Gud imot feires i dag som frihet! Vi er blitt som dem vi leser om i Sal 2:3: «La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss!» Men hva de ikke ser er det store alvor som ligger i det vi leser videre i salmen: - vers 4: «Han som troner i himmelen, ler. Herren spotter dem.»
   Da er det kommet så langt at det ikke er noen vei tilbake! Vi kan få håpe og be om, at det ikke er tilfelle ennå!
   Men det som er mer alvorlig her, det er at kristenfolket også er på denne rutsjebanen bort fra Herren og Hans veier. Vi leser om israelsfolket der de var på vandring mot det lovede land i 2 Mos 32:6b: «Folket satte seg ned for å ete og drikke og stod opp for å leke.» For å leke! Synes du det er tid for å leke?
   Israel var forført av en stor flokk mennesker, som ikke hørte dem til, men bare hadde gitt seg med på denne vandringen, og de ble dem til fall!
   Synes du å se noen paralleller til dette i dag? Kristenfolket tar etter kulturen omkring seg, og såkalte kulturpersonligheter som angivelig skal ha blitt kristne, eller har fått et positivt syn på kristendommen, omvender seg ikke fra hva de til nå har levd i, men trekker det med seg inn i menighetene. Og så utvannes de!

   Hør hvordan Korahs barn, som de kalles her, ber til Herren i frykt for at nettopp dette skal skje: «Herre, la oss se din miskunnhet, og gi oss din frelse! Jeg vil høre hva Gud Herren taler: Han forkynner fred for sitt folk og for sine fromme - bare de ikke vender tilbake til dårskap.» (v.8-9).
   Ja, bare de ikke vender tilbake til dårskap! Hører du tonen av frykt i dette! Det er omsorg for folket, at de nå bare ikke må ta feil, for Gud vil dem bare vel – å, bare de nå kunne fatte det!
   Hør nå hva som også gjelder vårt land og folk – oss alle – om vi nå bare ikke vender oss til dårskap, hvilket vil si å forlate Guds veier og gjøre oss våre egne: «Ja, Hans frelse er nær hos dem som frykter Ham, for at herlighet skal bo i vårt land. Nåde og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred kysse hverandre. Sannhet skal vokse opp av jorden, og rettferd se ned fra himmelen. Ja, Herren skal gi det som godt er, og vårt land gir sin grøde.» (v.10-13).
   Dette er reelt forstår du! Dette er Guds ord og løfter til oss! Ord og løfter fra Ham som taler sannhet fordi Han er i seg selv sannheten! «Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i Hans munn,» kan vi lese i 1 Pet 2:22.
   Dette er altså sanne og troverdige ord vi leser i salmen her! Korahs barn visste dette om Herren, da de var opplyst ved sannheten, og bringer det videre til oss!

E. K.

   Hør du! – hva er dine planer for det kommende år? Er det å få nåde fra Gud til å se dypere inn i denne uendelige velsignelse som er gitt deg i Jesus Kristus, eller er det først og fremst planer om hvordan du skal få innrettet deg på beste måte i denne verden? Du forstår, denne velsignelse du leser om her, er ikke kun tiltenkt en nasjon som ter seg etter Guds vilje, og hyller frelseren, men også enkeltindividet som får festet et åndelig blikk på Ham!
   Velsignelsen – Guds rike velsignelse – er gitt deg ubegrenset i Ham! Ikke fordi du finner at alt står så vel til med deg, når du vender blikket mot eget bryst – nei, det kan hende du må kjenne deg hjemme i sangerens vers: - ser du deg svart og urein, kjenner på syndig trå – men bare du nå ikke vender deg til dårskap, som Skriften kaller det, og lar det drive deg bort fra Herren! For det mangler aldri på nåde hos Gud! Men vender du Ham ryggen og går etter hva denne verden og dine egne evner og krefter kan bringe deg i stedet – ja, da ender du opp nettopp som en dåre! Slik som vi leser i Luk 12, om bonden som hadde fått en så stor avling: «Og han sa: Dette vil jeg gjøre: Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Så vil jeg si til min sjel: Sjel! du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro - et, drikk, vær glad! Men Gud sa til ham: Du dåre! I denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud.»
   Herren sier ikke at det var galt å være en dyktig bonde, og opparbeide en stor avling, det var ikke det som gjorde ham til en dåre i Guds omdømme, men svaret ligger i vers 21: «Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud.»
   Og ikke er rik i Gud! Vil du bli rik i det kommende år? Ta for deg Ordet og se hva som er gitt deg i Ham! Be om at Gud i sin nåde vil åpenbare det for ditt hjerte, så du blir hengende fast ved Ham, for det er mye som river og sliter i oss i dag!
   Men hør hva Jesus sier om deg, som ikke vet deg noe annet til frelse enn Ham - Joh 10:29: «Min Far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Fars hånd.»

   Så søk da alene hos Kristus din ro,
for der er du trygg i all fare!
Bli liten, bli barn, bli enfoldig og tro,
bli én blant de synderes skare
som kun vet å takke og love!


   Ja, slik peker Rosenius på veien for deg: Søk da alene hos Kristus din ro! Alene!