For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               2 søndag i advent

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Han som gir!

Matt 14:14-21

   14 Og da Han steg i land, fikk Han se mye folk. Han kjente inderlig medynk med dem og helbredet de syke blant dem. 15 Men da det led mot kveld, kom disiplene til Ham og sa: Stedet er øde, og det er alt sent på dagen. Send derfor folket fra deg, så de kan dra bort i landsbyene og kjøpe seg mat! 16 Jesus sa da til dem: De behøver ikke gå bort. Dere skal gi dem mat! 17 Men de sa til Ham: Vi har ikke her noe annet enn fem brød og to fisker. 18 Da sa Han: Bring dem hit til meg. 19 Så bød Han folket å sette seg ned i gresset, og Han tok de fem brød og de to fiskene, så opp mot himmelen og velsignet dem. Og Han brøt brødene og gav dem til disiplene, og disiplene delte ut til folket. 20 Alle spiste og ble mette. Og de samlet opp stykkene som ble til overs – tolv kurver fulle. 21 Men de som hadde spist, var omkring fem tusen menn, foruten kvinner og barn.

   Nå sier jeg noe som nok synes underlig - jeg skal ikke utlegge denne teksten nå, men tar utgangspunkt i den, for den er så avslørende for hvordan vi mennesker er og tenker.
  
Å ja, vi er så snare til å søke hjelp i alle mulige ting, og så trege til å tro Herren – Hans ord – at Han har omsorg for oss.
   At Han kan hjelpe oss – ja, det tror vi så gjerne, men at Han vil? – da kommer ofte tvilen snikende. Og så begynner vi, som en følge av det, å se på oss selv, om vi kan finne noen grunn der til at Herren skulle ha noen velvilje for oss.
   Og så finner vi til vår fortvilelse lunkenhet, treghet, likegyldighet, fusk og hykleri. Jeg har vært så treg til å be og lese Guds ord i det siste – så uåndelig, så verdslig osv. Og så bærer vi likesom alt på vår egen nakke, og ser ikke Ham som slepte seg ut til Golgata nettopp av den grunn at vi ikke kunne betale! Nei, det er nå skjult for deg – hva Herren har vist deg i sitt troverdige ord. Og så er det dette vantro hjerte som trår i aksjon, og begynner å arbeide. Og dette vantro og falske hjertet skal nå finne løsningen på elendigheten du ser. For at Herren oppleves så langt borte fra oss, det må da skyldes at vi ikke strekker til, tenker vi da. Det må være vår synd og vår svikt som er årsaken. Og det må selvfølgelig vi rette opp!
   Da må en spørre: Hvem var det som rettet opp første gangen, da du fikk se din hjelpeløshet og fikk motta Jesus i stedet? Og nå skulle altså det hele bero på deg?
   La meg spørre deg om en ting da: er du blitt annerledes nå enn den gang du kom til Jesus? Er du ikke nettopp like svak, hjelpeløs og syndig i deg selv nå som da? Ja, sant å si, så synes du vel at det er verre med deg nå enn noensinne før?
   Ja, jeg må iallfall si det for min egen del, at hvis helliggjørelse er en fremgang jeg selv kan spore, da er jeg på helt feil vei. Jeg ser tvert imot mitt behov for frelseren og forsoneren Jesus, mer enn noen gang.
   Men slik tenker vi gjerne. Vårt gamle menneske ser det slik. Av naturen vet vi ikke av noen annen helliggjørelse enn at vi skal gjøre synlig fremgang. Og da blir nøden stor, vet du, når du får se sant på din faktiske stilling.
   Og så begynner arbeidet. Det er likesom hjertet, ditt indre menneske, som begynner å arbeide. Denne nøden driver det frem. Og så begynner du å tenke ut ting – hvordan du skal få rettet opp ting, gjøre det bedre enn før, som om det kunne komme noe godt i Guds øyne, fra ditt hjerte! Hør da hva Jesus sier om det i Matt 15:19: «For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott.» Altså, de ting som gjør mennesket urent.
   Det har vi da altså – uten å være oss det bevisst – satt vår lit til. Men hva slags tanker kommer derfra, sier Jesus? Jo, onde tanker! Og er det ikke nettopp onde tanker, å skulle tenke seg ut en annen frelsesvei, enn Guds? Ja, det er selve synden i utfoldelse, sier Jesus – at de ikke tror på meg! (Joh 16:9).

   Likevel forsøker du stadig å legge en annen grunn. Få noe til å holde. Få til en tro som duger for eksempel. Har du derimot sett evangeliet klart, da strider du for å holde fast på det synet.
   En blir snart fortvilet og nedfor ved å se sant på seg selv, i stedet for å takke Gud for at du i din svakhet igjen er blitt minnet på at alt er vel der oppe. Vi vandrer i tro, som Paulus vitner, ikke i beskuelse. Det Herren har åpenbart, det står fast, om himmel og jord forgår.

E.K.

   Sannheten må altså komme til deg utenfra og legges inn i ditt hjerte. Det er den gjerning Ånden gjør ved Ordet! Det ord som forkynnes i evangeliet. Det sier bare en ting om din synd, og de synder du måtte ha å stri med – de ble lagt på Jesus! I Ham er du allerede legt!
   Vi venter gjerne å finne legedommen her inne i oss selv, som allerede nevnt, men se på Ham, sier Ordet! Ved Hans sår har du fått legedom!

   Å du, hvor mye vi arbeider fånyttes på det som allerede er ferdig. Særlig i perioder, da vi har falt igjennom, og kjenner oss kalde, tomme, verdslige, syndige og trege. Ja, da skal vi legge grunn som holder, ta oss kraftig i sammen og få skikk på det hele. Be mer, lese mer, gjøre mer og gi mer – og så går vi til Jesus slik som disiplene Hans her i teksten vår, og forteller Ham hva Han må gjøre: «Men da det led mot kveld, kom disiplene til Ham og sa: Stedet er øde, og det er alt sent på dagen. Send derfor folket fra deg, så de kan dra bort i landsbyene og kjøpe seg mat!» (v.15).
   Å du, hvor viktige de var! Så svarer Jesus: «De behøver ikke gå bort. Dere skal gi dem mat!» (v.16). Da våknet de nok opp igjen! Og deres mennesketanker dreier seg om bare fem brød og to fisker. De ser ikke Jesus!
   Døperen Johannes’ vitnesbyrd var: Se der Guds lam – Guds Sønn! Guds vitnesbyrd direkte fra himmelen lød: Dette er min Sønn, den elskede! – Hør Ham! Ja, hele Skriften er til bare av den grunn – å peke på Ham. Men disiplene så på fem brød og to fisker. Slik også med oss, dessverre. Hvordan skal Han klare å få oss frelst hjem til himmelen, mon tro, slik som vi nå engang er?
   Ja, hva er det som er så galt? Jo, det er min synd, mine svikt, brist, nederlag – det som blir åpenbart i det sanne lyset! Men hva var det Jesus kom for å ta på seg? Jo, nettopp det du har så mye av – synd!
   Vi har ikke noe annet! Alt vi måtte ha for Gud det hører Jesus til! Det er å være fattig i ånden. Det er de som ikke er fattige på Ånd, men i sin ånd!

   Hva er det vi ser her i teksten? Jo, som det står i Ordsp 10:22: «Det er Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ikke noe til.»
   Vi leser i vers 19 i teksten vår: «Og Han brøt brødene og gav dem til disiplene, og disiplene delte ut til folket.» Det er dette vi trenger – å ! – for vi har ingenting å gi.
   Det står om Jesus i Rom 8:34: – Han lever til å gå i forbønn for oss, så sant vi har mottatt Ham, og fortrøster oss til Ham. De blir ikke til skamme, står det i Rom 5:5.

   Har du møtt Jesus? Han har møtt deg mang en gang. Hver gang vitnesbyrdet om Ham har lydt!