Tilbake            
                                               For forfulgte

 

 

 

   For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6

 

Ei ved gjerninger – å nei!

Gal 3:1-4

   1 Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet! 2 Bare dette vil jeg få vite av dere: Var det ved lovgjerninger dere fikk Ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? 3 Er dere så uforstandige? Dere begynte i Ånd, vil dere nå fullende i kjød? 4 Så meget har dere opplevd forgjeves! – om det da virkelig er forgjeves.

   Ja, dette er så visst et alvorlig ord av Paulus – det kan ha vært forgjeves! Det er i tilfelle tale om et frafall, som kan skje med oss alle. Mennesker som har opplevd friheten i Kristus, faller tilbake til den veien de før vandret på – å selv skulle stille Gud tilfreds ved gjerninger, ved måten å te seg på, ved egen åndelighet eller ved hva Gud har fått virke i og/eller ved oss.
   Ja, en kan undres, men har du ikke selv opplevd hvor snart det kan skje? Den glade frimodigheten i Herren blir borte, det blir tørt, det floker seg til og blir uklart for deg. Du blir gjerne gående der i den skodden en tid, men så begynner du å søke en b\vei ut, i stedet for å fortrøste seg på og vente på Herren. Så er det gjerninger en går inn på, eller å søke en spesiell opplevelse til bekreftelse av sitt åndelige liv. Kan hende du får en opplevelse – ja, kan hende en mektig opplevelse også, men det du ikke ser er, at du nå har forlatt Ordet, og hvor kommer da den mektige opplevelsen fra, mon tro?
   Kunne jeg bare få se eller oppleve noe herlig, da skulle jeg tro. Som om troen alltid besto av denne frimodige følbare gleden. Taler ikke Skriften også om en prøvet tro? Skulle Jesus forlate sine i en fortvilet situasjon? Han som har sagt: «Jeg vil ingenlunde slippe deg og ingenlunde forlate deg,» (Hebr 13:5b).
   Ja, men min synd, sier du – jeg får ikke bukt med den! Men er det du som skal få bukt med den da? Hvor har du det fra? Jo, fra lovens bud og krav! Men hva sier Skriften nå om din synd? – Hvor er den ifølge Guds ord? Den ble lagt på Jesu Kristi legeme og korsfestet på Golgata kors! Hvordan kan den da fordømme deg? Jo, kun ved at du i vantro velger å beholde den! Det vil si, at du ikke vil tro evangeliet!
   Men det er her fristelsen ligger til å slå inn på gjerningenes vei, for det er en vei vi synes å forstå. Og da er det virkelig fare på ferde, for gjerningenes vei, det er ikke bare dette å gjøre visse gjerninger, men å søke spesielle opplevelser, som skal gjøre deg til en stadig bedre kristen etter eget omdømme. Å selv bli noe, som da igjen skal fungerer som en stadfestelse på at alt er i orden.
   Grekerne søker visdom og jødene søker tegn, skriver apostelen Paulus, men vi – det vil si, vi sanne apostler – vi forkynner Kristus som korsfestet!
   Det er jo også et ord til vår tid, hvor det tales så mye om tegn og under – å, kunne det bare skje tegn og under blant oss, da skulle folket tro! Men tro på hva? Midt imot dette taler Paulus i 1 Kor 1:23: «- men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap.»
   Men vi! – i motsetning til de falske altså! Et anstøt og en dårskap, at et blikk på denne korsfestede skulle være nok. Nok!
   Ja, vitner Skriften, der triumferte Han over maktene, satte dem ut av spill, og der ble Gud forsonet med sin falne skapning! Veien oppad er nå fri! For deg, min venn! – hvem du så er! Og der døde døden, og livet seiret! Å, om folk bare visste! At livet seiret vil jo si at døden ikke er mer! Men fremdeles bærer de sine til grav i dyp sorg og uten håp! Fordi man ikke vil tro!

E.K.

   Der på korset er din og min synd! Kobberslangen Moses opphøyde i ørkenen til legedom for det slangebitte Israel, den symboliserte hvem som døde den dagen, nemlig slangen, djevelen – der tapte han slaget, der tapte han sin makt over deg! Der fikk han banesåret! En spidd igjennom hodet og hengt opp. Dødens fyrste – død! Hengt opp, så alle skulle se, nå har han som sprøyter giften tapt. Etter profetien i 1 Mosebok om kvinnens ætt – Han skal knuse ditt hode! Ingen tilfeldigheter i Guds ord, vet du!

   Vi er i Kristus fri fra alt! Djevelen kan ikke mer enn å plage oss, og likeså synden. «Synden meg plager netter og dager, Ofte den plager meg såre,» vitner en sanger, men den kan ikke mer heller. – Den kan ikke fordømme meg!
   Ja, disse ting er vel kjente for en troende. Men det er ikke farlig, så lenge det ikke får slokke troen på Kristus, og vekke troen på gjerninger i Hans sted. Nei, det er ikke farlig, men det er en ting vi burde be Gud bevare oss fra, og det er all denne «selvfølgeligkristendommen» vi ser i dag. Som jo er en falsk kristendom. Den er ikke sprunget ut av åpenbaring i Guds ord, men menneskers standpunkt og vilje.

   Bare én ting vil jeg nevne her mot slutten. Når du våkner opp, etter å ha vært høyt oppe noen tid kan hende, og oppdager at synden er så visst ikke død, da ligger fristelsen der til å gripe til gjerninger.
   Vi kan lese fra kirkehistorien om forskjellige eremitter og originaler gjennom tiden. En sto visstnok på ett ben, oppe på en høy søyle, det meste av livet sitt. Slik skulle han tyne kjødet og overvinne synden. En annen gikk med munnen full av stein, for å styre tungen. Ja, vi ler gjerne av dem, vi såkalte evangeliske – å du, hvilken dårskap. Og det er det jo – det vitner ikke minst at de var fremmede for evangeliet, men det er noe mange bekjennende kristne i dag skulle legge seg på hjertet, før de ler – dette vitner om at
én ting forsto de iallfall, synd og verdslighet kan ikke leve i et sant gudsforhold! Herren kan ikke leve sammen med synd! Det visste de! Du kan ikke vandre både i kjød og ånd – gå på møte og likesom skulle mate ånden, for øvrig mater du kjødet!
   Taler ikke nå om dem som fortviles over sin synd – Jesus talte aldri hårdt til dem – men om dem som ikke vil omvende seg fra sin synd, men heller gir den et fint navn kan hende. Som altså ikke vil bli kvitt selve synden. Mange vil bare i beste fall, bli kvitt det som synden fører med seg, men altså ikke selve synden.
   Tenk om Gud lot deg få det som du vil – tok bort følgene som kunne drive deg til omvendelse, slaget i samvittigheten, og lot deg beholde selve synden? Så ble du trygg og rolig i din uomvendte tilstand! Det kan skje! Du er vraket sølv – det onde slagg lot seg ikke skille ut.
   Du og jeg kunne aldri skille ut og drive ut det onde i oss, men det er et sted Gud har hatt et oppgjør med dette onde, og skilt det ut – på korset, der Guds lam henger som et offer til din frigjørelse!
   Det er altså vårt eneste håp, den eneste vei! Frikjøpt ved Lammets blod!