For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               11 søndag i treenighetstiden

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Søk Guds rike og Hans rettferdighet først!

Luk 12:13 - 21

   13 En i mengden sa da til Ham: Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg! 14 Men Han sa til ham: Menneske! Hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere? 15 Han sa til dem: Se til å ta dere i vare for all havesyke! For ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod. 16 Han fortalte dem så en lignelse og sa: En rik mann fikk stor avling av jorden sin. 17 Da tenkte han ved seg selv: Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i. 18 Og han sa: Dette vil jeg gjøre: Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. 19 Så vil jeg si til min sjel: Sjel! du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro - et, drikk, vær glad! 20 Men Gud sa til ham: Du dåre! I denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? 21 Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud.

   «En i mengden sa da til Ham: Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg! Men Han sa til ham: Menneske! Hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?»
   Mange forestiller seg Jesus nettopp som en slik som skal sikre dem og deres på alle bauger og kanter i dette livet, men det Han fremfor alt er kommet for, det er å sikre deg for evigheten, det som kommer. Og da er det én ting du fremfor alt må ha del i!

   Det er hva som umiddelbart slår meg, når jeg leser disse ord av Jesus, nemlig hva Han peker på i Matt 6:33: Søk Guds rike og Hans rettferdighet først! Først! Og det er ikke noen liten sak – en slik, husk nå på det også da. Å nei, her er det tale om fremfor alt, fremfor alle andre ting, både hva det gjelder det verdslige og det åndelige! Kommer ikke dette først, leser vi det uunngåelige resultat videre i Matt 6:33: «- så skal dere få alt dette i tillegg!» Hørte du hva du skulle få? Var det mye Han sa? Nei, Han sa alt!
   Men det forteller deg jo da, at dersom Guds rike og Hans rettferdighet ikke kommer fremst i ditt liv, så er det jo også alt som går tapt! Da mister du alt! Da får vi, om ikke annet, iallfall en aning om alvoret i det Jesus taler om. Det er ikke tale om vakre malerier, du kan pynte med, men beinhard virkelighet! Denne bonden endte opp uten noe som helst, tross sin store rikdom, og sin smarthet når det gjaldt å bevare den, og endte med andre ord i helvete. Og det var ikke fordi han var rik, og det var heller ikke fordi han samlet disse skatter, men årsaken som oppgis er denne ene – han var ikke rik i Gud!
   Når det er sagt, så er gjerne grunnen til å samle seg skatter på jord denne, at man ikke er rik i Gud! Er du rik i Gud, så falmer gjerne denne verdens mange ting. Begjæret etter dem svekkes, ikke fordi det nødvendigvis er syndige ting, men fordi du ser hvor lite det er verd, når det kommer til stykket. For den som er opplyst ved Ånden ser ikke minst hvor sårbart et menneske er, og at den tråden mellom deg og livet kan ryke når du minst venter det. Ikke kan det hjelpe deg i den siste store dommen heller, når regnskapet for livet her, skal gjøres opp. For om vi kan hende har glemt så er det lurt å igjen minnes hva Guds ord sier om det som venter der fremme - Hebr 4:13: «Og ingen skapning er skjult for Ham. Alt ligger nakent og bart for Hans øyne som vi skal stå til regnskap for.»
   Regnskap! Det er et regnskap vi er vitne til i teksten vår her. Han hadde stygt forregnet seg, kan vi trygt si. Han hadde ikke Gud med seg i regnestykket, iallfall ikke Bibelens Gud!

   Men hva er nå dette Guds rike og Hans rettferdighet? Er det menigheter, kirkesamfunn, kristne organisasjoner og misjonsbevegelser? Ja, der er gjerne dette til stede - forhåpentligvis er det så - men de er ikke i seg selv dette! Guds rike er nemlig kommet til oss i én, og kan derfor kun finnes i én – nemlig i Jesus Kristus. Som Han sier i Matt 12:28: «Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere.»

   Da er jo Guds rike kommet til dere! Ser du da, hvor det er å finne? – og merk deg også hva Han sier – kommet til dere! Det vil jo si at det allerede var deres! – det hadde jo kommet til dem, sier Han! Og nå tales det til deg! Tenkte du at det var et rike du måtte arbeide for å få del i? Men det kom jo til deg fra himmelens Gud for et par tusen år siden nå, da Han sendte sin Sønn i syndig kjøds liknelse, som vi leser det i Rom 8:2.

E.K.

   Rom 10:6-8: «Men rettferdigheten av tro sier: Si ikke i ditt hjerte: Hvem skal fare opp til himmelen? - det vil si, for å hente Kristus ned. Eller: Hvem skal fare ned i avgrunnen? - det vil si, for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.»
   Det er altså det troens ord, som brakte Den Hellige Ånd inn i galaternes hjerter, og virket kraftige gjerninger iblant dem. Den sanne og levende tro på Jesus Kristus som bare Den Hellige Ånd kan virke, ved Guds sanne og levende ord! Troen er nemlig ikke av oss, men den er av Gud, en gave som alt annet vi har fra Ham!
   Det er de som gjør en lovgjerning, til og med ut av vår kristne bekjennelse. Vi må tro i vårt hjerte at Gud oppreiste Ham fra de døde, og bekjenne med munnen at Jesu er Herre! – for det sier Guds ord! Ja, men hvordan vil du få til det da? Jeg kan vel ikke kommandere mitt hjerte til noe som helst! Det må legges inn, eller virkes, en overbevisning der inne! Som får det utslag som frukt, at munnen bekjenner det hjertet tror! Det er altså noe som virkes av Guds Ånd ved Ordets hørelse! Derfor står det også i 1 Kor 12:3: «Og ingen kan si: Jesus er Herre! - uten i Den Hellige Ånd.»
   Hva vil du si til det, du som går og sprer din loviske svada rundt omkring? Noe som ikke kan føre de som hører annetsteds, enn inn i det mørke du selv befinner deg i!
   Nei, frelsen er en gave fra A til Å, å bli rik i Gud er en gave fra A til Å, å få del i Guds rike og Hans rettferdighet er en gave fra A til Å. Hva står så tilbake for deg annet enn å si takk?

   Vi leser dette allerede hos profeten Jeremia - Jer 23:6: «I Hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt. Dette er det navn som Han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet.»
   Herren, vår rettferdighet! Han har til og med tatt det som sitt navn! – men du kan altså ikke tro det? Eller erdet noen som har rett til å nekte deg å tro det? Det som Lina Sandell skriver: «O Jesus Krist forøk meg troen. så jeg kan se min herlighet!»
   Min herlighet! Jeg har fått Guds rettferdighet i Ham! Er ikke det en herlighet?

   Om denne bonden i teksten hadde vært rik i Gud – ja, det er ikke sikkert han ville brydd seg med det da, men om så var, så hadde det ikke spilt noen rolle hvor mange låver han hadde bygd for sin avling!
   Du som er så flink til å påpeke – så snart evangeliet kommer klart frem – at det står da om så mange ting i Guds ord, hør her: Kommer Guds rike og Hans rettferdighet først i ditt liv? Er det noe annet som kan bli deg til frelse? Er det det du hver dag på ny må få bekreftet? En forsikring om at du ikke en gang er på den minste gli bort fra det? Hvis ikke, så er det vel det du først av alt må få høre om også i dag, det som planter Guds rike og Hans rettferdighet i ditt hjerte? Det som løfter blikket ditt opp til Han som sitter ved Majestetens høyre hånd i det høye, etter å ha fullført renselsen for dine synder – alle dine synder! Han sitter der nemlig fremdeles! – og da er det jo for galt, om vi kan si det på den måten, at du likevel skal gå fortapt i dine synder!

   Jesus ville at vi skulle se og lære noe av denne beretningen og ikke minst la oss advare, mot å få vår skatt i noe som helst annet, enten det er verdslig eller åndelig, så la oss be Ham om det!