Tilbake

   Fjordglimt 2017

   Terje Treidene:

1. Salme 65 1

2. Salme 65 2

3. Salme 65 3

  
Einar Kristoffersen:

1. Herodes' åndelige tilstand

2. Salig er den ...!

3. Forakt for det hellige

4. Be for meg!

   Egil Falkum:

1. Ordet om korset

2. Glemt å spise sitt brød

3. En rest igjen

   Fjordglimt 2016

Arnfinn Barlaup:

1. Fil.1,1-11

2. Fil.1,1-11 2 del

3. Fil.1,1-11 3 del

   Einar Kristoffersen:

1. De fire hjul på himmelvognen 1 Kor. 1,30
   1 Visdom fra Gud Video: Her!

2. De fire hjul på himmelvognen 1 Kor. 1,30
   2 Rettferdighet Video: Her!

3. De fire hjul på himmelvognen 1 Kor. 1,30
   3. Helliggjørelse Video: Her!

4. De fire hjul på himmelvognen 1 Kor. 1,30
   4 Forløsning Video: Her!

   Terje Treidene:

   1. Profeten Jonas dom og Guds nåde.

   2. Profeten Jonas dom og Guds nåde.

   3. Profeten Jonas dom og Guds nåde.

   Fjordglimt 2015

   Egil Falkum Fredag 24.07.15
   Ved Ordet

   Egil Falkum Lørdag 25.07.15
   Han gav seg selv

   Kjetil Fredriksen Torsdag 23.07.15
   Sann apostel
   Sang av Torhild Risnes

   Kjetil Fredriksen Lørdag 25.07.15
   Apostelhilsen

   Einar Kristoffersen Onsdag 22.07.15
   Den første kristne menighet
   Sang av Kjetil Fredriksen

   Einar Kristoffersen Torsdag 23.07.15
   Frelst ved tro
   Sang av Dagfinn Sandal

   Einar Kristoffersen Fredag 24.07.15
   Herren gjester Abraham

   Einar Kristoffersen Lørdag 25.07.15
   Johannesdåp og dåp med Ånden

   Einar Kristoffersen Lørdag 26.07.15
   De Han har kalt


Skjærgårdsstevnet Fjordglimt

   Fjordglimt 2014

   Arnfinn Barlaup Onsdag 16.07.14
   Rom. 7,14-8,1

   Arnfinn Barlaup Torsdag 17.07.14
   Rom. 8,1-10

   Arnfinn Barlaup Lørdag 19.07.14
   Esra 9,5-9a
   Sang av Dagfinn Sandal

   Einar Kristoffersen Fredag 18.07.14
   Gi akt på!

   Einar Kristoffersen Fredag 19.07.14
   Sterk - i vår svakhet

   Einar Kristoffersen Søndag 20.07.14
   I tro, ikke beskuelse
   Sang av Dagfinn Sandal og Torhild Risnes

   Dagfinn Sandal Torsdag 17.07.14
   Slm. 23

   Dagfinn Sandal Fredag 18.07.14
   Joh. 8, 2-11

   Dagfinn Sandal Lørdag 19.07.14
   2 Mos. 35,21-22

   Fjordglimt 2013

   Einar Kristoffersen Torsdag 18.07.13
   Herren kommer!: Vi skal alle bli forvandlet

   Einar Kristoffersen Fredag 19.07.13
   Herren kommer!: Trøst da hverandre med disse ord!

   Einar Kristoffersen Lørdag 20.07.13
   Brevet til Filemon

   Dagfinn Sandal Onsdag 17.07.13
   Troen alene: Arbeiderne i vingården

   Dagfinn Sandal Fredag 19.07.13
   Troen alene: Kvinnen i Simons hus.

   Dagfinn Sandal Lørdag 20.07.13
   Troen alene: Med hjertet tror en til rettferdighet.

   Gunnar Soppeland Torsdag 18.07.13
   Forsamlinga i Efesus år 56 – Truskampen og Andens våpen
   Apg 20:28-32

   Gunnar Soppeland Lørdag 20.07.13
   Forsamlinga i Efesus år 62 – Guds hus og husfolk –
   støtte og grunnvoll for sanninga 1.Tim 3:15

   Gunnar Soppeland Søndag 21.07.13
   Forsamlinga i Efesus år 95 – Den første kjærleiken Åpb 2:1-7

   Fjordglimt 2012

   Einar Kristoffersen Fredag 18.07.12

   Einar Kristoffersen Fredag 20.07.12

   Einar Kristoffersen Lørdag 21.07.12 Video

   Dagfinn Sandal Torsdag 19.07.12

   Dagfinn Sandal Lørdag 21.07.12

   Dagfinn Sandal Søndag 22.07.12

   Gunnar Soppeland Torsdag 19.07.12

   Gunnar Soppeland Fredag 20.07.12

   Gunnar Soppeland lørdag 21.07.12

  Fjordglimt 2011

   Asger Jensen 2 Kor.12,7-9

   Asger Jensen Joh.3,27

   Asger Jensen Rom.3,10-12

   Dagfinn Sandal Joh. 21,15-19

   Dagfinn Sandal Rom. 5,20

   Dagfinn Sandal Rom. 8,1

   Einar Kristoffersen Ved sannhets erkjennelse Video

   Einar Kristoffersen Han som for oss er blitt ...! Video

   Einar Kristoffersen Så den ugudelige må få leve!