Tilbake

 

 

 

Skjærgårdsstevnet Oksøya 2019


Einar Kristoffersen:

1. Med Guds rike er det ...! Mark 4:26-34 Video

2. Såkornet og sennepsfrøet Mark 4:26-34 Video

3. Så du i Ham skal eie Guds fulle velbehag Hebr 4:12-16 Video

4. For de små! Luk 2:15-20 Video


Dagfinn Sandal:

1. Jesus kommer! 1 Tess 5:1-3 Video

2. Jesus kommer! Matt 1:21 Video

3. Jesus kommer! Åp 21:1-5 Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Arnfinn Barlaup:

1. Salme 25 Video

2. Jesaja 55:1-7 Video

3. Salme 50:1-7 Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til Nådeordet!
Taler fra Fjordglimt