Sanger

 

Av Dagfinn Sandal

Det finnes intet her i verden

Kom til Golgata

Sanger og vitnesbyrd:

Av Frode og Rune

Jeg vil synge om min kjære Herre Jesus

Av Marit og Martha

Jeg er fri!

Hvis jeg ikke hadde Jesus

La meg få se ditt ansikt


Kjære Far!

Bak stjerners myriader