For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                              Påskenatt / Ottesang

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Guds gave!

Mark 14:22 - 24

   22 Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød. Han velsignet det og brøt det, gav dem og sa: Ta det! Dette er mitt legeme. 23 Og Han tok en kalk, takket og gav dem, og de drakk alle av den. 24 Og Han sa til dem: Dette er mitt blod, paktens blod, som blir utgytt for mange.

   Det som umiddelbart kommer for meg når jeg leser denne hendelse, hvor Jesus vitner om sitt legeme og blod, og hva det betyr for oss, er det som står skrevet i Hebr 10,19-20: «Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har Han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er Hans kjød.»
   Det er nettopp hva Han vitner for sine disipler i teksten vår både i talte ord og i synlige gjenstander. Det står mer utfyllende i for eksempel Matt 26:28: «For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse.»
   Til syndenes forlatelse! Luther sier ved et tilfelle: Der syndenes forlatelse er, der er liv og salighet! Har du tenkt på det du som har søkt nettopp dette hos Jesus? Tror du ikke også at du har fått nettopp det da? Det var jo det Han kom hit til jord for gi deg, Han som sier: «Den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut.» (Joh 6:37). Du tror vel ikke at Han lyver, når Han sier dette?
   Hva har du da fått du som har søkt nåde for dine synder hos Ham - og da skal vi holde oss til Ordet, og ikke til dine følelser eller evne til å tro, og lignende - jo, du har fått nettopp syndenes forlatelse, det vil si, at de ikke lenger tilregnes deg, selv om de faktisk finnes i deg, og dermed har du altså her og nå, liv og salighet! Det sier Ordet! - og det er vel det som teller mest, ikke sant? Så kan jeg altså begynne å takke Gud for det, om jeg så føler meg så kald som en istapp! Det er ikke mine følelser som er høyesterett her, ikke engang min evne til å tro det jeg hører, men Ordet alene! «Ditt ord sier så, at jeg nåde skal få, at min synd ihukommes ei mer,» synger Per Nordsletten ut. Det høres ut som om han synger det i glad frimodighet, men det er ikke sikkert - troen viser seg ofte som en trass - tross alt som taler imot meg. Abbaropet som er et rop som bryter frem fra et trengt indre som han skriver om det Olav Valen-Sendstad.

   Han brøt det og gav dem! Dette brødet i Jesu hender var et symbol på Jesu eget legeme, som skulle brytes ned på korsets tre, helt inn i døden, for at du skulle få leve ved det! Denne kalk Han takket sin Far for, og gav dem, den symboliserte Hans blod, som nå skulle utøses til syndenes forlatelse for dem.
   Ser du hvordan det er Han som sørger for hele frelsen? Og så takker Han sin Far for dette! Altså for at Han innehar det som kan gis til din og min frelse.Gi akt på det! Det Han har fått av sin Far å ofre! Vi leser noen vers i Hebr 10,5-12 «Derfor sier Han når Han trer inn i verden: Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg: Se, jeg kommer - i bokrullen er det skrevet om meg - for å gjøre din vilje, Gud.»

   Et legeme dannet du for meg! Det er dette Han takker sin Far i himmelen for! I dette legeme har Han nemlig alt som skal til for å bringe det endegyldige offer for menneskets synd! I dette legeme har Han alt som skal til for å ta bort all verdens synd! Takk Far! - du gav meg alt jeg trengte til den oppgave du gav meg på jord! Helt fra unnfangelsens øyeblikk i Marias liv, var det tilstede i denne verden, som skulle til for å gjøre soning for all verdens synd! Ikke å undres på da at djevelen raste gjennom sin villige tjener Herodes! Ikke å undres på at Jesus var forfulgt av disse åndsmakter livet igjennom. Og når de endelig fikk Ham til korsets tre, skjønte de ikke at de dermed sørget for sitt eget nederlag! - sitt evige og ugjennopprettelige nederlag! Da ble nemlig offeret for all verdens synd brakt på alteret! Derfor kan du og jeg med takk til Gud for dette Jesu legeme og blod, ta imot det i nattverdens brød og vin, i det forkynte ord, og i dåpens bad.

E.K.

   «Se, jeg kommer - i bokrullen er det skrevet om meg - for å gjøre din vilje, Gud.»
   Slik taler Han! Det er Han som har gjort den Guds vilje, som du og jeg aldri kunne gjøre en flis av!

   Og så leser vi videre i Hebr 10: «Først sier Han altså: Offer og gaver og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og hadde du ikke lyst til - enda disse blir båret frem etter loven. Deretter sier Han: Se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første, for å la det andre stå fast. Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger frem de samme offer, de som aldri kan bortta synder. Men Jesus har båret frem ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd.» (Hebr 10:5-12).
   «Han tar bort det første, for å la det andre stå fast.» Altså det som var før dette kunne ikke rense fra synd! - kunne ikke bortta synder som vi hørte det her. Det var lovens pakt - den som nå kalles den gamle pakt. Nå innsetter Han noe nytt! Dette nye er Hans kjød og Hans blod, og heter den nye pakt!
   Men Jesus har båret frem ett eneste offer for synder - og ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle!
   Hør det som om det var for første gang! - ved denne vilje er du blitt helliget! Ved denne vilje! Guds vilje! Det offer som bringes på Golgata er Guds vilje! - og det bringes for deg!
   Tror du da det er mulig at en synder kan stå for Gud og beklage sin synd, uten å bli møtt av den samme kjærlighet som åpenbares oss på korsets tre? Tror du virkelig det?

   Du som har opplevd å gå så til grunne i din streben etter et hellig liv - et hellig liv! - nei, du skulle vært så glad om du bare kunne registrert noen bedring, men igjen og igjen åpenbares det, at du ikke har kommet et skritt frem, hør du det ord Jesus sier til sine her i teksten: «Ta det! Dette er mitt legeme!» Og: «Dette er mitt blod, paktens blod, som blir utgytt for mange.»
   Det er ikke din bedring som sørger for at Gud ser med velbehag på deg her og nå, og siden løfter deg inn i sin himmel og salighet, men dette legeme og blod som rekkes deg til tro! Ta det! Det er for deg!

   Hør det nå til slutt: Der syndenes forlatelse er, der er liv og salighet!