For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               Vingårdssøndag / 14 søndag i treenighetstiden

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Så den ugudelige må få leve

Esek 3:16- 21

   16 Men da sju dager var gått, kom Herrens ord til meg, og det lød slik: 17 Menneskesønn! Til vekter har jeg satt deg for Israels hus. Når du hører et ord av min munn, skal du advare dem fra meg. 18 Når jeg sier til den ugudelige: Du skal visselig dø! – og du ikke advarer ham, ikke taler og advarer den ugudelige for hans ugudelige ferd for å holde ham i live, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. 19 Men når du har advart den ugudelige, og han ikke omvender seg fra sin ugudelighet og fra sin ugudelige ferd, da skal han dø for sin misgjernings skyld, men du har reddet din sjel. 20 Og når en rettferdig vender seg bort fra sin rettferdighet og gjør urett, så legger jeg en anstøtsstein i hans vei – han skal dø. Når du ikke har advart ham, skal han dø i sin synd. De rettferdige gjerninger som han har gjort, skal ikke kommes i hu. Men hans blod vil jeg kreve av din hånd. 21 Men når du har advart den rettferdige om at han, den rettferdige, ikke skal synde, og han da ikke synder, da skal han visselig leve, fordi han lot seg advare. Og du har reddet din sjel.

   Vi som lever i vår tid - det vil si den nye pakts tid - vi ser og måler alt opp mot nettopp den nye pakt. Hvor står jeg i forhold til den pakt Jesus innstiftet her på jord. Det kan jo ikke være å forholde seg til den gamle pakt, når det jo faktisk er innført en ny. Og det av Gud selv! Ser du dette? Om du ikke ser dette så kommer du jo nettopp under denne dom, og du er med å peker ut en vei for den ugudelige som ikke fører frem.
   Hvilken vei er det så da som fører frem for den ugudelige? Jo, det har Skriften forkynt oss klart i Rom. 5,6: «For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.» Det er dette som fører frem for den ugudelige - at det er en som er død i hans sted. At det er en som har gjort soning innfor den hellige Gud, for alle hans synder.
   Hva vil det da si å være ugudelig? Og hva går vår advarsel ifra Herren til dem ut på? Å være ugudelig er å være uten troen på Jesus. Å leve ugudelig er å leve sitt liv utenfor denne tro - utenfor dette håp, som er gitt ham av Gud. Da begynner det å danne seg nye bilder, ikke sant? Da ser du ikke nødvendigvis - og bare - rå syndere som velter seg i åpenbare synder, men også noen av de mest fine mennesker du kan tenke deg. Men de begår og lever i den største av alle synder - i sin egenrettferdighet forkaster de Ham som Gud har sendt til verden, og gjør dermed Gud til en løgner.

   Men denne menneskevennligheten, menneskelige kjærligheten og godheten, denne humanismen, som vi skal være glad for at det ennå er noe igjen av - kan ikke demme opp for de krefter som arbeider på å ødelegge mennesket - Guds skaperverk i det hele. Så til tross for at dette er mer eller mindre til stede, så velter likevel elendigheten inn over oss - som vi burde se klart i dag. Blir Gudstroen borte åpnes alle sluser for det onde - eller den onde. En slik kultur vil rammes av straffedommer. Om ikke Gud selv griper inn med straff, så blir det som Olav Valen-Sendstad sier i en bibeltime holdt under siste krig - noe slikt som at der hvor synden ikke lenger påtales og straffes der vil synden selv snart straffe oss. Og det er vel det vi ser i dag.

   La nå det være helt klart for oss, at Gud vil ikke et ugudelig liv, og heller ikke en ugudelig ferd. Om vi lever i åpenbar strid med Guds ord, hva sier det om oss? Er ikke det et vitnesbyrd om vår åndelige tilstand? At Gud ikke vil et slikt liv, det bærer jo Lots dager, og Noahs dager et klart vitnesbyrd om. Han måtte utslette det. Det står noe om Noahs dager som jeg stadig kommer i hu, når jeg hører eller ser nyheter i TV, radio og aviser - hør!: «Men jorden var fordervet i Guds øyne, den ble full av vold.» (1 Mos 6:11). Ligner det på vår tid?

   Men så kommer vi altså til medisinen imot dette - og det er her det ofte går så galt. Hva skal berge deg? Er det dette å bli et stadig bedre og gudfryktig menneske? Kan det berge deg?

E.K.

   Paulus skriver i Fil 2:15-16: «- så dere kan være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn midt i en vrang og forvendt slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden, idet dere holder frem livets ord.»
   Hør nå om disse menneskene - hvordan det er fatt med dem: De er uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn. Det finnes altså ikke en flekk å klandre dem for, men de skinner tvert imot blant hedningene som lys i verden. Vi må jo spørre: Ved hva? «- idet dere holder frem livets ord.»
   Her - og her alene - har de selv funnet redningen, og denne redningen forkynner de for andre.

   Hvorfor vil Herren advare den ugudelige - har det noe bestemt mål? Ja, bare hør: Du skal tale og advare den ugudelige for hans ugudelige ferd for å holde ham i live! Det er hva Gud vil! Som vi også leser i Esek 18:23: «Skulle jeg ha behag i den ugudeliges død? sier Herren Herren. - Mon ikke heller i at han vender om fra sin vei og lever?» Og i Esek 18:23: «Skulle jeg ha behag i den ugudeliges død? sier Herren Herren. - Mon ikke heller i at han vender om fra sin vei og lever?» Og til slutt Jesu ord om det i Joh 6:40: «For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på Ham, skal ha evig liv. Og jeg skal oppreise Ham på den siste dag.»
   Du som er her nå - det er en som vil at du skal leve! Og Han som vil at du skal leve, Han er den som har det levende vann som veller frem til evig liv! (Joh 4:14).

   At egen rettferdighet ikke kan frelse noe menneske, det ser vi også av denne teksten: «Og når en rettferdig vender seg bort fra sin rettferdighet og gjør urett, så legger jeg en anstøtsstein i hans vei – han skal dø. Når du ikke har advart ham, skal han dø i sin synd. De rettferdige gjerninger som han har gjort, skal ikke kommes i hu.» (v.20).
   Det er jo som å høre apostelen Jakobs ord: «For den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle.» (Jak 2:10). En eneste urett og alt er tapt! Jeg spør deg: Tror du det er mulig for deg å nå frem på denne veien? Men på den annen side - Gud vil at vi skal leve hellig i denne verden. Ikke noe mindre. Gjøre det som er rett. Men i det øyeblikk du begynner å tenke og forkynne frelse i dette ditt liv, har du i virkeligheten slått inn på den ugudeliges vei - og tragisk nok, i den tro at du gjør fremgang i ditt kristenliv! Men sannheten er jo da den, at du har forkastet det kristenliv Gud i sin nåde har gitt deg i sin Sønn!