For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               2 søndag i åpenbaringstiden

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom. 5,6


Han skal vokse, jeg skal avta!

Luk 3:15-18

   15 Folket gikk nå i forventning, og i sitt hjerte grunnet alle på om Johannes kanskje skulle være Messias. 16 Da svarte Johannes dem alle og sa: Jeg døper dere med vann, men Han kommer som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse Hans skorem. Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild. 17 Han har sin kasteskovl i hånden for å rense sin treskeplass og samle hveten i låven. Men agnene skal Han brenne opp med uslokkelig ild. 18 Han gav også mange andre formaninger til folket, og forkynte evangeliet for dem.

   «Han gav også mange andre formaninger til folket.»
   I versene like før vår tekst, leser vi om forskjellige som kom til Johannes og spurte om hvordan de skulle leve for å leve rett for Gud. Det står nevnt spesielt folket i det store og hele, men også spesielt tollere og soldater, og Johannes formaner dem ut fra sin innsikt i Guds lov, Guds vilje.
   Ja, det var vel fint, sier du kan hende. Det var vel med å heve moralen i samfunnet! Ja, fint det, men nå vil jeg rett og slett helle noe kaldt vann i årene på deg her, før du blir altfor varm og begeistret – tror du noen av disse kunne bli frelst ved å etterleve Johannes’ formaninger?  Far ikke så lett over det! – har du ikke funnet svaret på dette, så er du ennå i mørke, og slett ikke på vei mot en åpnet himmeldør!
   Det formaningene maler ut for oss, det er jo et hellig liv, et sant kristenliv, et helliggjort liv! Men når en sann kristen ser på dette i sitt eget liv, vil han si som Lina Sandell i sangen, men enno er min kjærleik høgst elendig! Og hva vil det føre til hos en som er rett lært av Den Hellige Ånd? – vil han eller henne legge seg enn mer i selen for å bedre resultatet? Nei, du vil ty enn mer inn til Jesus, Han som også nå er din fullkomne stedfortreder for Gud!
   Det er ikke sant at evangeliet fører til løssluppenhet – all denne løssluppenhet i forhold til verdens vis og allslags synder i den kristne forsamling i dag, har sin årsak i at de ikke er blitt ført av Den Hellige Ånd til Jesus som hjelpeløst fortapte syndere, som er fratatt alt håp til sitt eget. Det vil si mennesker som er lysende klar over, at uten Jesus er jeg redningsløst fortapt – jeg blir borte i et åndelig mørke, for Han og Han alene er verdens lys, livets lys!
   Hør! – når du har falt, kanskje i lettsindighet sett helt bort fra de formaninger Guds ord har forkynt deg, og spist av forbudte trær – er det ikke da slik at du ikke kan komme fort nok til nådens trone, for å høre Jesu ord enn en gang: Dine synder er deg forlatt?
   Kjente du deg igjen i dette? Ja, en levende kristen gjør det! Han er ikke syndfri, og derfor kan fall skje nesten før han vet ordet av det, som vi sier, du blir overrumplet av noen synd, som Rosenius beskriver det, men han oppdager det fort nok, og kan på ingen måte bli værende i det!

   Kanskje er du blant dem som ikke kjenner deg igjen i dette? Hva skal jeg si til deg da? – skal jeg forkynne deg formaninger til bedring? Nei, hva skulle det tjene til, du ser jo allerede at du er utenfor! Nei, jeg forkynner deg det Guds ord forkynner, at også dine synder har Han sonet! Nå kan du be Ham om Den Hellige Ånd som overbeviser både om synd og nåde!
   Selv om Johannes var en lovforkynner fremfor alt, så var han jo ikke uten evangeliet! Det var jo det han var med på å bane vei for! Han som kom etter ham! Som vi leste det i teksten vår – vers 18: «Han gav også mange andre formaninger til folket,» men så må du høre fortsettelsen: «og forkynte evangeliet for dem.»
   Er det noen formaninger i evangeliet? – er det noe som blir lagt på deg der? Nei, det er jo allerede fullbrakt! – og det var ikke du som gjorde det!
Han pekte jo nettopp på det Guds lam som bærer verdens - det vil si, din - synd

   Johannes talte om en større, som skulle komme etter Ham, og Han er ennå virksom i sin menighet, og høt hvordan Hans virksomhet beskrives her – vers 16b-17: «Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild. Han har sin kasteskovl i hånden for å rense sin treskeplass og samle hveten i låven. Men agnene skal Han brenne opp med uslokkelig ild.»

E.K.

   Høres ikke bare hyggelig ut, ikke sant? Men det kommer altså en tid for omvendelse i den enkeltes liv, det er da sannheten ved Ordet og evangeliet blir deg forkynt! Mottas det hos deg, så kommer du til korsets fot, og døpes nettopp med Den Hellige Ånd og ild. Som det står i Ef 1:13: «I Ham (Jesus) har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i Ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt
   Og i Åp 7:3, kan vi lese: «Skad ikke jorden eller havet eller trærne før vi har satt et segl på vår Guds tjenere i deres panner.»
   Det er det som skjer ved den nye fødsel med andre ord – døpt med Den Hellige Ånd og ild!
   Vi kan høre det utlagt, at dette med ild – å, ja, da brenner vi virkelig for noe, da blir det fakter og høye rop! Nei, hva forbinder vi først og fremst med ild? Den brenner opp noe! Fremfor alt agnene hos deg selv, det vil i virkeligheten si, alt som hører ditt gamle menneske til! Det bålet begynner allerede på denne siden, for hvem er det vi møter, når vi møter Jesus? – jo, som det står i Joh 1:17: «For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.»
   Du møter den hele og fulle sannhet! – Det er nåde fra Gud! – så ikke prøv å dekke deg til for den, men la den heller omslutte deg helt. Det kan vel ofte oppleves som om det går fullstendig under da, men det er bare ditt gamle menneske som går under, forstår du, og slett ikke det som er gitt deg i Ham – nei, det finner bare enda mer rom i deg ved dette! Han skal vokse, jeg skal avta! – har du ikke lest dette som den store vekkelsesforkynneren Johannes vitnet? (Joh 3:30).
   Han skal vokse! Han! Han! Han! Er det ikke her store deler av kristenheten går feil? Helt inn i våre sammenhenger – ja, helt inn i vårt eget hjerte! Men det skal drives ut derfra, det er Jesus, ikke vi, som skal vokse! Hva sa Paulus, da han så på sitt eget liv – og han hadde virkelig noe å vise frem, om vi skal tale menneskelig om det – jo bare hør, fra Apg 20:24a: «Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd!» Det store for Paulus nå – det vil si, det som nå hadde verdi for ham – det var det som var gitt ham i Jesus Kristus, Guds Sønn, og som han nå så gjerne ville bringe videre til andre! Evangeliet om Jesus! Ordet om Ham!

   «Folket gikk nå i forventning, og i sitt hjerte grunnet alle på om Johannes kanskje skulle være Messias. Da svarte Johannes dem alle og sa: -»
   Ser du hvordan Johannes reagerte, da folket begynte å feste blikket på ham? – Da viste han straks bort fra seg selv, til Jesus! Det er dessverre ikke alle forkynnere som gjør det, ser du – vi vil gjerne ha vårt navn øverst på plakaten – og lever vi ikke i den sannhets erkjennelse, så drar malstrømmen snart av gårde med oss!
   I alle ting, må vi fremfor alt bevares i og ved Jesus Kristus, vår Herre!