Tilbake

 

 

 

Skjærgårdsstevnet Åpta 2021



Einar Kristoffersen:

1. Hans nåde er nok! 2 Kor 12:1-9 Video

2. I håp til Ham! 2 Kor 6:1-10 Video

3.Nåden hersker! 1 Tim 2:1-6 Video

4. Men – er du frelst? Jer 8:20 Video



Dagfinn Sandal:

1. Har du ditt hus oppå klippen bygd? Matt 7:21-29 Video

2. Fornyelse 2 Tim 1: 6. Video

3. Rettferdig ved tro Gal 2:16 Video

4. Riket overgis disiplene Luk 22:28-34 Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Arnfinn Barlaup:

1. I dine vingers skygge Sal 27:1-12 Video

2. Til frihet! Gal 5:1-12 Video

3. Utfrielse og frelse ved Hans rettferdighet! Sal 71:1-12 Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til Nådeordet!
Åpta 2022
Taler fra Fjordglimt
Taler fra Oksøya
Taler fra Rosseland