Forskjellige andre stykker av Einar Kristoffersen

Sendebrevene
Småprofetene

Adgang ved Ham
Alene ved Lammet!
Barnet i krybben
De dømte Ham alle!
De elendiges Gud
De levendes Gud!
Dere er verden lys!
De rettferdiges vei!
Din nåde er ny hver morgen!
En bedre pakt
Esaus' eksempel
Et lys til åpenbaring
Falsk og sann Kristusforkynnelse
For jeg, Herren deres Gud, er hellig!
For sitt navns skyld!
Forstand
Frimodighet!
Frukt som er omvendelsen verdig

Gjennom døden til livet
Gud gav sin Sønn
Guds banner
Guds rettferdighet
Han frelser syndere!
Han gav seg selv
Hans bud er...!
Hans forunderlige vei!
Herlighetens konge!
Herren er min hyrde!
Herren er sentrum!
Herren fører!
Herren vår rettferdighet!
Herre, styr du mine tanker
Himlenes rike
Hva om...!
Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre!
I Guds plan!
I møte med virkeligheten!
I synderes hender
Jakobskampen!
Jesu mat
Jesu påske
Jesus er Herre!
Jesus Kristus åpenbart
Jesu yppersteprestelige bønn

Kongesønnens bryllup
Kraften av Lammets blod!
Kun én vei!
Laodikeerne
La dere ikke legge under trelldommens åk
Lever du i sannheten? 
Lovens gjerning
Lyset i mørket
Menneskets svik, og Guds lidende tjener
Menneskets vei, eller Guds vei?
Min arvedel
Nær, men...!
Nådegave til å prøve åndene

Og Gud skilte lyset ifra mørket
Ordet om korset
Påskemorgen slukker sorgen!
Salig, den som ikke tar anstøt!
Salig er den... 
Seg selv en lov
Skikk dere ikke like med denne verden!
Stor er den gudsfryktens hemmelighet!
Syndens forlatelse
Syng en ny sang!
Søk først Guds rike og Hans rettferdighet! Så du i Ham skal eie
Tornen i kjødet
Trengsel for Navnets skyld
Troens gode strid
Ut av mørkets makt
Vandringen
Ved Ham har vi fått -
Verdig til nattverd!
Vi venter på de tider
Ære for Gud
Ypperstepresten

Å bli seende
Ånd og bokstav
Å skjelne rett

Prekestolen
Livet i Guds Sønn
Tekstoversikt