Det Gamle Evangelium

 

Luthers Store Katekisme

 

Innhold

 

Forord

Luthers forord

Luthers fortale

 

DEN FØRSTE PART - De ti Guds bud 

Det første bud

Det annet bud

Det tredje bud

Det fjerde bud

Det femte bud

Det sjette bud

Det sjuende bud

Det åttende bud

Det niende og tiende bud

Avslutning på de ti bud

 

 

DEN ANNEN PART - Troens artikler

 

Den første artikkel

Den annen artikkel

Den tredje artikkel

 

DEN TREDJE PART - Fader vår

Den første bønn

Den annen bønn

Den tredje bønn

Den fjerde bønn

Den femte bønn

Den sjette bønn

Den sjuende bønn

 

DEN FJERDE PART - Dåpen

Om barnedåpen

 

DEN FEMTE PART - Alterets sakrament