link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">
Prekestolen
Prekener over kirkeårets tekster

Av Einar Kristoffersen

Tilbake
Advent og Jul
Nyttår og Åpenbaringstiden
Fastetiden
Påsketiden
Kristi himmelfartsdag og Pinsetiden
Treenighetstiden 1-9
Treenighetstiden 10-18
Treenighetstiden 19-27 +
Domssøndag / Kristi kongedag
Merkedager og temadager
Andaktsboka Livet i Guds

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 2022 III Tekstrekke

Klikk for kommende helligdag(er)s preken .
NB! Førstkommende prekenoppsetning(er)
5 søndag i treenighetstiden (10 juli)

 

 

 

Hjem

Del på Facebook 

Andre

 

 

 

 

Nytt Liv!
Prekestolen
Alt av nåde!
Basunen Forlag
Arven Forlag
Til toppen
 
Nådeordet
Nådeordet YouTube

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


https://www.counters-free.net/